تبلیغات
مهریه - پاسگاه ودادگاه یگانه پناهگاه زن ایرانی - قسمت دوم
مهریه
مهریه یعنی : مفت خوری – مرده خوری – حاضر خوری
بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 19 آذر 1389

اجازه بدهید حداقل با خودمان صادق باشیم  و بپرسیم  در شرایطی كه خود گرفتار هزاران درد و غم و ناهنجاری های  اجتماعی لاینحل ،  معضل و كمبود ، گرانی و تورم ، تهدید و تحریم هستیم چرا مسائل اعراب و غزه ، ساخت مسكن رایگان برای لبنانی ها   و ... . در راس اولویت های اساسی دولت مردان قرار گرفته است ؟

 در جندین اصل از قانون اساسی به نهاد خانواده توجه شده ومسئولیت و وظیفه ء حكومت اسلامی برنامه ریزی و فراهم كردن ازدواج و پایداری از كیان خانواده ها  ذكر شده در حالیكه سیاست ، رویه و  عملكرد  قضات در دادگاه ها و مجامع قضائی كشور با این اصل از قانون اساسی بكلی در تضاد هست و منافات دارد و اثرات دراز مدت  این روند و سیاست رو به گسترش و افزایش مهریه به اجراء گذاشتن ها – جلب و بازداشت مردان بخاطر مهریه ء زنان تاثیرات بسیار سوء و مخربی در كشور بجا خواهد گذاشت كه ظاهرا" دولت مردان از آن غافلند .

حال سئوال اینست : چرا علیرغم انفجار آما رطلاق وجدائی ها ،  بصدا در آمدن زنگ هاو آژیر  خطرها در ایران هنوز هم معضل مهریه ، طلاق ، جلب و بازداشت آقایان بخاطر مهریه ، سوء استفاده های كلان میلیونی زنان از مردان و مقابله به مثل آقایان با بهره كشی  جنسی از زنان  و ... . دغدغه ء خاطر و اولویت اساسی و كاری مسئولین و دولتمردان نشده ؟ بر پایه این اصل دولتمردان تا كنون جه كرده اند ؟  

بنده بعنوان پدر ی چهل ساله كه همه ء هستی خویش را در بازی و قمار زندگی  بخاطر مطالبه ء مهریه از كف داده ام بدون اساعة ادب ، بدون حمایت وجانبداری از هیج طیف ، جنسیت و حزب و دسته ای میپرسم :

آیا وعده های كذائی و طلائی وعوام فریبانه ء تولید و ساخت و ساز سالانه صدها هزار بلكه میلیون ها باب مسكن ، ایجاد اشتغال و كار آفرینی ،  كنترل و كاهش قیمت ها ، تثبیت قیمت ها و ارزانی ،  مهار گرانی و تورم ، ایجاد امنیت و آرامش در جامعه ، سهولت امر ازدواج جوانان ، رسیدن بخود كفائی ، قرعه كشی و پرداخت جوایز ویژه همچون :  یك اتومبیل پر از اسكناس ، جندین كیلو شمش طلا ، توپ طلا ء ،  پرداخت اسكناس پنج هزارتومانی به ارتفاع قله ء دماوند  به صدنفر ،  آپارتمانی با كلیه لوازم زندگی وكلید طلائی ، هواپیمای تفریحی  و ...  . كه همه روزه از رسانه ء ملی پخش میشود ، می بینیم و می شنویم در كشور براستی همه عملی شده است ؟

آیا دولت محترم در جهت كاهش قیمت ها و ارزاق عمومی ، كاهش هزینه های خانواده ها ، سهولت معاش و معیشت خانواده ها ، رفع نابرابری های جنسیتی و كاهش آمار طلاق ، كاهش آمار زندانیان مهریه و ... . تاكنون چه كرده است ؟ ؟؟؟ 

چرا با وجود بودن بیش از 48 كشورعربی یا  مسلمان كه بعضا چون عربستان سعودی در راس ثروتمند ترین كشورهای جهان قرار دارند و وجود یك و نیم میلیارد مسلمان در جهان چرا كشوربحران زده ء  ایران و ملت  مظلوم وستم كشیده ء ایران باید دایه ء بهتر از مادر برای لبنانی و  فلسطینی شوند ؟

آیا مراجعه سالیانه بیش از 16 میلیون پرونده به سیستم قضائی كشور شایسته مملكتی مثلا محمدی و اسلامی چون ایران امام زمان هست ؟

آیا اینگونه اتفاقات و بزه كاری ها ی كه روبروز در حال گسترش هستند وبیان وتوضیح و  تکرار همه ء آنها سبب اطاله ء كلام ،  خستگی و آزار روح وروان انسان میشود چرا و چگونه  و تحت جه عواملی بوجود میایند ؟ آیا همه آنها در مطبوعات منعكس  میشود ؟ تكلیف خانواده ها با خود وجامعه جیست ؟

اگر مسئولین  جامعه اهمال كار ومقصرند جه باید كرد؟  آثار وپیامدهای آسیب شناسی افزایش قیمت ها ، گرانی و تورم ، سهمیه و جیره بندی ها ، حذف سوبسیدها  ،  افزایش آمار طلاق وجدائی ها و .... بر جامعه ، خانواده ها وفرزندان  جیست ؟

ان الله لایغیر مابقوم حتی یغیروامابانفسهم واذااراد الله بقوم سوءفلامردلة :

 خداتغییر نمیدهد حال مردمی را تا اینكه خودشان آنراتغییر دهند چه در نعمت باشند و چه در محنت و سختی (الرعد 11)

آیا جدا" ، انصافا" دولت در جهت كاهش آمار طلاق در جامعه كه مبنائی واقعی رصد امور جاری و حاكم در یك جامعه هست تا بحال جه كرده است ؟

 آیا عادت دادن مردم  به امساك و صرفه جوئی ، كاهش مصرف ، ریاضت کشی و دین مداری ، ترویج و اشاعه ی نفرت و دشمنی ، ستیزه جوئی ، جنگ طلبی و شهادت پروری ، گناه را بگردن اسرائیل و امریكا و ... انداختن خود به تنهائی  حلال همه مشكلات نظیر فقر وبیكاری ، فساد وفحشاء ، گرانی وتورم ، کاهش ارزش پول رایج کشور  ,تهدید ها وتحریمها ی همه جانبه ء بین المللی ,   باند بازی ، رانت خواری آقازاده ها ،جعل مدرك ،  اختلاس مدیران ارشد دولتی ، قبضه نمودن مشاغل مهم وجند شغله بودن آنان و .. . میشود ؟

ترک دنیا  به مردم آموزند                        خویشتن سیم وزر آموزند

به عقیده شما برخورداری از حق وحقوق ، امنیت وآرامش ، رفاه و راحتی و آسایش اجتماعی و  شهروندی جیست ؟پرداخت مالیات ها وعوارض سنگین رنگارنگ مختلف  ؟شركت در راهپیمائی ها وانتخابات ؟سخنرانی ها ؟

پس دین ووظیفه ء دولت در قبال مردم و شهروندان خود چیست ؟

   وقتی برخی مدیران و مسئولان دلائل ساختار نابسامان و آسیب خورده ء كشور را  - ناكامی هاو ضعف های مدیریتی ، اجرائی و بی تدبیری خود را، فقر و فساد وفحشائی موجود را ، افزایش آمار طلاق ، گرانی وتورم موجود در جامعه را و .. . . را در قالب زیبا ترین ، شیوا ترین وشیرین ترین جملات ، سخنرانی  ها و  بیلان كاری در تهاجم فرهنگی غرب و در افزایش جمعیت كشور ، هشت سال جنك ناخواسته ،  وسیع وپهناوربودن کشور توجیه وتفسیر میكنند (در حالیكه  به همان نسبت و جه بسا بمراتب بیشتر از آن ثروت ودر آمد های سرانه ء نفتی و غیر نفتی دولت وكشورنیز رشد كرده ، افزایش پیدا كرده به بیش از  70میلیارد دلار رسیده و اما در جای دیگر بنام دیگران حیف ومیل  میشود  ) تا آدم یك لحظه هم فكر بد راجع به فضائل وحسنات و کرامات مدیریتی حضرات نكند و ... آن وقتست  كه شك وتردید وبدبینی ها ، یاس و انزوا طلبی و سرخوردگی ، گریز از بسیاری اعتقادات و باورها به جان تو وجامعه رخنه میكند وجنك می اندازد .

هرجند كه این شك و تردیدها ، این محنت ها و مرارت ها ، غریبی و بیكاری و سختی ها ئی  كه در پی  اقامت بیش از 4 ساله ام در ایران كشیدم بیش از حد ظرفیت ، بیش از حد تاب و توان و  تحملم بود اما برای من نقطه ء آغاز یقین ، آگاهی و بیداری  , حرکت و بخود آمدن ، اصلاح و تحول , تجدید نظر راه و روش شد  .

فقدت زمان الوصل والمرء جاهل                بقدر لذیذ العیش قبل المصائب

آدمی پیش از رسیدن بلا قدر لذت عیش و شادی را نمیداند ( ضرب و المثل عربی )

( دستگاه ها ی اداری و وزارت خانه های ما و .... کار آمد نیستند  مردم در ادارات سرگردانند و دستگاه قضائی ما نیز کار آمد نیست . مشکل ما امریکا و اسرائیل نیست مشکل ما خود ما هستیم .  گزیده ای از گفته های  امام جمعه موقت تهران در روزنامه خراسان 1/3/1389)

 

افزایش ناهنجاری های اجتماعی و آمارهای  مربوط به آسیب های اجتماعی از جمله : فرار از منزل ، بی مسئولیتی برخی زوج ها ، خیانت زنان ، التزام نداشتن آنان به تعهدات  خانوادگی ،سوء استفاده های كلان و میلیونی زنان از آقایان تحت نام مهریه ، نفقه و نحله و ...  . ،  شدت یافتن جنبش آزادی خواهی و زیاده خواهی زنان ( علیرغم برخورداری از امتیازات و آزادی های بیشتر نسبت به آقایان ) ، اعتیاد ، افزایش سن ازدواج  و افزایش بیوه زنان جوان در جامعه ، ازدواج های موقت ، پنهانی ، سود جویانه ،گسترش بیماری های مقاربتی و ایدز و ... . ، عدم تمایل مردان به ازدواج به دلایل  اقتصادی  ، بیكاری ، كلاهبرداری ، گرانی وتورم – افزایش فساد و فحشا و بی بند وباری ، حاكم شدن فرهنگ اسراف و تبذیر ، جشم وهمجشمی ،  ریا ء وتظاهر ، خودنمائی و فخر فروشی و ...  باعث شده  كه بنیان  خانواده در كشور ما روز به روز بیشتر  در معرض تهدید جدی قرار گیرد و با نگاهی دقیق وموشكافانه و كمی تحقیق و تجسس و بررسی  ودقت  نظر بخوبی میتوان نتیجه گرفت  كه وضعیت  خانواده های ایرانی با آن همه تشریفات و تجملات و هزینه کردن ها ی كلان وهنگفت كه به منظور شکل گرفتن و شروع و تشكیل  زندگی با شعارهاو ترفندهای زیركانه و زنانه و  عامیانه ء كی مهریه داده و كی مهریه گرفته ، در كار خیر حاجت هیچ استخاره ای نیست ، آدم شدن ، سر و سامان گرفتن ، عاقل شدن ، خانواده دار شدن ، فرزند و نوه دارشدن ، مرد شدن و ... .    انجام میشود لرزان تر ، آسیب پذیر ترو سست تر  از آنجیزی است كه آمار های رسمی نشان میدهد و به اندک اشاره ای و بهانه ای از هم می پاشد از سوی دیگر نكته قابل توجه اینست  كه  : با وقوع هر طلاق  وفرو پاشی كانون هر خانواده اعضای آن خانواده بدون استثناء زن ومرد وفرزند همه از یك كنار در معرض خطر ، فساد و تباهی ، طغیان و عصیانگری  و  آسیب های جدی  اجتماعی كه پیشتر مختصرا" ذكر شد قرار می گیرند و با صدور حكم جلب ، با انباشته كردن زندان ها از زندانیان مهریه ،توقیف و بازداشت ، قصاص و  اعدام ، تبعید ، جریمه های سنگین نقدی ، شلاق ،  قطع دست سارقین ، مجهز نمودن پزشكان به شوكرالكتریكی و اسپری اشك آور  و ... نیز مسائل ومصائب ما ملت و مشكلات و  ناهنجاری های اجتماعی  نیز هیچ گاه  حل و فصل و رفع نمیشوند زیرا آب از چشمه گل آلود هست .

‹‹  فمن اظلم ممن افتری علی الله كذبا" لیظل الناس بغیرعلم ان الله لا یهدی القوم الظالمین . ››

كیست ستمكارتر از آنكس  كه بخدا دروغ ببندد و با جهل و نادانی خود مردمان را گمراه كند ؟ البته خدا ستم كاران را هدایت نخواهد كرد .

زیرا  بعمل كار بر آید نه به سخن رانی و اگر همت و اراده ای باشد ؟! اگر عشق به ایران و ایرانی باشد !؟ باید ریشه های گرایش مردم به خشونت و خیانت ، فساد و فحشاء و بی بند و باری ،  تبعیض جنسیتی ، انتقامجوئی ، اختلاف طبقاتی ، گرانی و تورم افسار گسیخته و ... شناسائی ودر جامعه خشكانده شود ، باید كاری كرد كه هیچ احساس نا امیدی ، بهانه جوئی ، حربه ودستاویز  قرار دادن مهریه ، وسوسه ای برای ره صد ساله  را یك شبه رفتن در زندگی زناشوئی  برای مشاجره ، سوء تفاهم ، سوء استفاده ء مالی از مرد وجود نداشته باشد ،  باید دولت  با برنامه ریزی  های درست و صحیح و فرهنگ سازی  و  با احداث بعنوان مثال : مراكز تفریحی و رفاهی  رایگان ، آموزشی كم هزینه برای مردم  ، آموزش رایگان به پسران و دختران قبل از ازدواج و بعد از ازدواج ، ساخت فیلم و سریال در راستای تقویت بنیان خانواده ها ، اخذ مالیات ازكلیه ء  زنانی كه مهریه باجراء میگذارند ، تعیین سن ازدواج مجاز و جلوگیری از ازدواج های زود هنگام  ، قبل از پایان تحصیلات متوسطه ، قبل از پایان خدمت و ... ،    تعیین سقف مجاز برای مهریه ، ایجاد اشتغال  و در آمد برای همه ء احاد  مردم  نه یك قشر خاص ، كاهش در آمدهای دو رقمی و میلیونی  ستارگان ورزش و سینما ، كارمندان وزارت نفت و... و اختصاص سهمی از درآمدهای آنان به مردم ،  جلوگیری از قبضه نمودن تمام مشاغل توسط آقازاده ها ، مدیران ارشد دولتی و ...و جلوگیری از جند شغله بودن آنان  ، رفع بیكاری آقایان ، كاهش و تثبیت قیمت ها ، ارزانی و  سهولت تامین معاش ، كاهش عوارضها و مالیات ها و هزینه های متفرقه ء سنگین كه بر گرده ء مردم و خانواده ها فشار وارد می آورد ، كاهش تجملات و تشریفات مجالس ازدواج ، ترویج پررنگ ازدواج های ساده و آسان ، مسخ و نفی سنت سكه مهریه نمودن ، برابری زن ومرد با هم ، لغوكلیه ء  احكام بازداشت آقایان بخاطر مهریه وآزادی سریع زندانیان مهریه و  .... به تقویت و دوام وبقای بنیان خانواده ها و برخورداری همه از زن یا شوهر و زندگی و درآمدی مطمئن بپردازد.

اما متاسفانه هیچ عزم و تصمیم جدی و راسخ در بین مسئولین  و دولتمردان  كشور برای رفع هیچ یك از مشكلات خانواده ها از قبیل : گرانی و تورم ، خالی تر و  كوجك تر شدن سفره های مردم ،  مهریه ، طلاق ، بازداشت آقایان  بخاطر مهریه و ...  . وجود ندارد  و همه ء آنان با سخن رانی های فریبنده ء خود  و ... . فقط بفكر حفظ آرامش ظاهری در جامعه و خدمت گذاری  هرچه بیشتر به هموطنان مظلوم و بی سر و زبان و عزیز در دانه ء فلسطینی و لبنانی هستند و دولت با عذر و بهانه های مختلف در این زمینه تاكنون كوتاهی و غفلت نموده و از زیربار مسئولیت های اساسی خود شانه خالی نموده است . 

  براستی مملكت ما ، جامعه ما به كجا میرود ؟ فرجام و عاقبت کارو سرنوشت دختران و پسران جوان ما ، زنان ومردان ایرانی ,  خانواده ها و جامعه ایرانی جیست ؟

خداوندا كیانند این خلایق                           كه گه كافرند وگاه دیندار ؟

چرا با نام انسان این جماعت                         بتر از روبهند وگرك وگفتار ؟

بله متاسفانه ازدواج ها وخانواده های بسیاری در زمانه ء ما بدلائل بسیار یكی پس از دیگری به انهدام ، طلاق وجدائی , جنگ و دشمنی , ستیز و تقابل زن ومرد با هم منجر میشوند اما  جرا ؟ ؟ ؟  ؟

شما در این رابطه چه تجربیاتی دارید و جه می اندیشید ؟

با آرزوی فردائی  بهتر ،با برآمدن خورشید از فراز البرز، توچال ، سهند  و سبلان و الوند و تابش آن بر فلات ایران زمین ،  دل هایتان شاد و  روزگارتان خجسته باد .  

مشتاقانه منتظر دریافت خاطرات – زندگینامه ها – تجربیات  و مقالات – نظرات و  دیدگاه های شما در این رابطه به آدرس ایمیل زیل هستم .

E - mail:mehreh@rocket mail.com

 

مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن         که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست

‹‹ زنده یاد حافظ  ››

 

مهدی سابقی فر

یک پدر و یکی از هزاران قربانی مهریه

آذر  ماه  سال 1389- ایران

مملکت  به اصطلاح امام زمان , مدینه فاضله , قبله گاه اول مسلمین جهان ایران

ایران مترقی و متمدن و مردم سالار !!! !

 

 

 ارسال توسط مهدی سابقی فر
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin